Här når en tagen Cameron ytan

James Cameron: Det var galet!