Glädjefnatt? Trodde Silvia varit i Brasilien

Skämtade uppsluppet i mötet med pressen