Här dyker Cameron ner till jordens djupaste punkt

Ska ta sig 11 kilometer ner i specialbygd ubåt