"Folk föll ihop som i ett kortspel"

Ur Studio Samba