Nasa-satellit kraschar på jorden

Satelliten UARS väntas träffa jorden under lördagen