Planet störtar i mexikanska öknen

Flygplanet störtar i öknen – för forskningens skull