"För tidigt att säga om den är anlagd"

Polisen om branden i Bandidos-lokalen