Är det svårt att spela med Fellainis hår?

Ur Studio Samba