"Kan vara farligt för små barn som tar kallsupar"

Drabbas din strand?