Orolig demonstation för Palestina

Aftonbladet på plats