Shit, nöden har ingen lag...

Franske mästaren får ta hjälp av publiken.