Netanyahu: "Om det behövs intensifieras den militära insatsen"

Benjamin Netanyahu beskyller Hamas för utvecklingen och att folk kommer till skada i Gaza