Strider i Donetsk – Aftonbladet på plats

”Vittnet bad mig berätta sanningen”