Varuhuset översvämmat

NK i Stockholm svämmade över under regnovädret