Norsk polis sänker beredskapen

Trappar ner gradvis till normalisering