”Kunde inte förutse att det skulle bli såhär allvarligt"

Joakim Jäderstig, biträdande polisområdetschef, berättar om mordet Skäggetorp