Mängder av hästar i evakueringsområdet – nu söks stallplatser

Aftonbladets Christoffer Malm sammanfattar den dramatiska kvällen vid brandområdet