”Folk är oroliga och vet inte vart de ska ta vägen”

Christoffer Malm på plats vid brandområdet: ”Stark röklukt”