Skogsbrandmannen: Vi försöker skydda det som är akut

Jobbar för att lågorna inte ska nå fram till husen