"Det är väldigt dåligt informerat"

Bybor känner sig bortglömnda om krissituationen