Ministrarna på plats för att bilda egen uppfattning

”Gäller att rädda människors egendom”