– Ska få klart för oss vad regeringen kan göra

Stöd begärt från EU för att få hjälp med skogsbranden