”Fruktansvärt för de som är drabbade”

Målet att minimera den rådande katastrofen