"Det kommer bli en mycket viktig resurs"

Niklas Ekstrand som är luftrumssamordnare på Försvarsmakten om förstärkningen från Europa