Tusentals flyr från sina hem

Befolkningen i Irak ber världen om hjälp