Satt fast – på 14 meters höjd

Berg- och dalbanan stannade i fem timmar på nöjesfältet i USA