Löfven: ”Vi har tänkt till själva”

Stefan Löfven presenterade under sitt sommartal ett förslag som skulle underlätta för unga att få körkort. Men samma förslag ordagrant har tidigare lagits fram av en lobbyorganisation. Här bemöter Stefan Löfven kritiken.