Varning för sötchock!

Ser du vilken art de urgulliga trillingarna är?