Liverpools galna transferdag

Senaste sillysurret – med sillygeneral Sjögren