"Jag måste ta in den nya situationen"

Reinfeldt vacklar om tidigare överenskommelse