”Vi ser till att läraryrket blir attraktivt”

Ibrahim Baylan om S skolsatsning