Bildt: ”Hot mot mänskligheten”

Utrikesminister Carl Bildt besökte sin kollega i Irak för att uttrycka stödet från EU.