Kaos i Västsverige efter översvämningar

Stora problem i Kristinehamn efter damm gett vika av vattenmassorna