Husen spolas bort för boende i Kristinehamn

I Kristinehamn råder kaos till följd av översvämningarna.
Delar av innerstan är helt avstängd och det rapporteras om stora förödelser. Vägar, broar och hus står under vatten.