Kastade sko mot Breivik i rätten

Skon träffade advokaten