På jakt efter dinosaurier

Svante Lidén eser genom Sverige och för att se övergivna platser