Hade självmordstankar - bara nio år gammal

Diana fick ingen hjälp - förrän hon försökte ta sitt liv