De går till angrepp mot KDU-ordförandens utspel

Se Aftonbladets sändning om Sara Skyttedals debattartikel