Misstänkt fall av ebola i Sverige

Ett misstänkt fall av ebolasmitta har upptäckts i Sverige