Asteroiden är närmare jorden än någonsin

En chans på 83 000 att den träffar jorden