Bolltjejens oväntade ingripande
fick publiken att jubla

Se klippet här