Minst sju skadade i explosion i Chile

"Har de egenskaper som en terroristhandling har”