Dold kvinnosjukdom
förstör sexlivet

”Läkarna tog det inte på allvar”