Analys av skoldebatten på Norra Latin

Lena Mellin och Maria Sandén analyserar skoldebatten, 5 dagar innan riksdagsvalet.