Nu blir Ph Spök–Lena

Musikalen "Spök" återuppstår