Kaos i strömlösa turistorten

Omfattande plundring i mexikanska Los Cabos efter orkanen Odile