”Vi ska gå in och ta poäng”

”Vi ska gå in och ta poäng”