Valspecial 16 september

Så dog "kärleksaffären" och vad innebär Björklunds diss?