Den osannolika dubbelknocken

Slåss i kyrkan - båda faller i hop