Förlossningsskador misstänks mörkas i journalerna

Nyförlösta mammor riskerar att inte få en korrekt diagnos